Korištenjem i registracijom na “diblong.ba” internet trgovini prihvatate dole navedena pravila i uslove korištenja. Korištenjem “diblong.ba” internet trgovine smatra se da ste upoznati i da prihvatate aktuelni sadržaj pravila i uslova korištenja.

Komunikacija elektronskim putem

Kada posjetite internet prodavnicu “diblong.ba” ili nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem uslova korištenja saglasni ste da sa nama komunicirate elektronskim putem. Naša komunikacija prema Vama će biti putem elektronske pošte (e-mail) ili obavještenjima koja ćemo objavljivati na ovom sajtu.

Izjava o zaštiti privatnosti

U ime internet prodavnice “diblong.ba” obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u AR Group d.o.o. (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Intelektualna svojina

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl), tekstovi, fotografije, logotipi, audio i softver su vlasništvo internet prodavnice “diblong.ba” ili njegovih dobavljača i ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti kompanije AR Group d.o.o. Ukoliko za sadržaj koji se nalazi na “diblong.ba” smatrate da je Vaš i da je zloupotrijebljen, molimo Vas da nas kontaktirate u cilju utvrđivanja intelektualne svojine. Sve informacije dostupne na internet stranicama isključivo su informativnog karaktera, ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Cijene proizvoda

Sve cijene proizvoda na Internet trgovini “diblong.ba” su izražene u konvertibilnim markama (KM) sa uračunatim PDV-om i sa svim troškovima carine i dostave na željenu adresu kupca, na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Svi Diblong proizvodi koji se isporučuju upakovani su u adekvatnu ambalažu. Za sve narudžbe iznad vrijednosti 60 KM poštarina je besplatna, a za manje ona iznosi 7 KM.

Radno vrijeme

Radno vrijeme online prodavnice “diblong.ba” je 24 sata. Ukoliko niste u prilici da izvršite samostalno narudžbu ili Vam nedostaju informacije, molimo da kontaktirate našu tehničku službu u periodu od 08-16h, od ponedeljka do petka, putem telefona ili e-maila. U slučaju tehničkih problema ili tokom zahvata redovnog održavanja sajt može biti kraći vremenski period nedostupan, o čemu ćete biti obavješteni.

Promjena (ažuriranje) podataka na sajtu

AR Group d.o.o. zadržava pravo da može u svako vrijeme, bez prethodne najave, promjeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta. Posjetioci “diblong.ba” nemaju pravo da jednostrano mijenjaju uslove korištenja, a svaka eventualna izmjena je nevažeća osim u slučaju da se obje strane usaglase pisanim putem.

Uslovi kupovine na internet prodavnici “diblong.ba”

“diblong.ba” je internet prodavnica koja posluje u skladu sa važećim zakonima i propisima u BiH. Detaljni uslovi kupovine navedeni su u sljedećem tekstu. Molimo Vas da se upoznate sa njima prije nego što obavite kupovinu:

 1. Naručivanje

Za naručivanje proizvoda iz ponude internet prodavnice “diblong.ba” potrebno je da ispratite sljedeće korake:

 1. Posjetiti https://narudzba.diblong.ba/ 
 2. Odabrati proizvode sa pripadajućim količinama
 3. Unijeti neophodne podatke o naručiocu i mjestu isporuke
 4. Kliknuti na dugme Naručite 

Nakon posljednjeg koraka i potvrde na ekranu da je narudžba poslata, automatski ćete na Vašu e-mail adresu primiti potvrdu narudžbe sa detaljnim podacima o naručenim proizvodima, adresi dostave.

 1. Plaćanje

Diblong.ba podržava plaćanje pouzećem koje podrazumijeva plaćanje gotovinom prilikom preuzimanja pošiljke. 

 1. Isporuka 

Dostavu pošiljki vrši kurirska služba i moguća je samo na teritoriji BiH. Vrijeme isporuke je 24/48 sati ovisno o mjestu. Ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi pokušat će da Vas kontaktira na broj telefona koji ste nam ostavili u formi narudžbenice. Isporuka se pokušava 2 puta, poslije čega se proizvod vraća AR Group d.o.o. Ukoliko niste sigurni da ćete u periodu isporuke biti na adresi isporuke, preporuka je da se ostavi adresa na kojoj je moguće isporučiti proizvod.

 1. Reklamacije

U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili našu uslugu budite slobodni da nas kontaktirate, budite sigurni da smo spremni i sposobni riješiti svaku nastalu situaciju.

eMail: info@diblong.ba
Telefon: 033/942-150
Pošta: Tvornička 3, 71210 Ilidža
AR Group d.o.o.

 1. Povrat sredstava

Ukoliko se utvrdi da je isporučena neodgovarajuća ili oštećena roba, AR Group d.o.o. će u dogovoru s kupcem u najkraćem mogućem roku izvršiti zamjenu naručene robe ili povrat novca. U prilogu mora biti kopija računa.

 1. Povrat kupljene robe (rok od 14 dana)

Želimo da budete zadovoljni svim našim isporukama. Zato možete sve proizvode koje ste kupili kod nas stornirati u roku od 14 dana. Troškove povrata robe mi snosimo.

 1. Zaključivanje ugovora/postupak naručivanja/memorisanje teksta ugovora

Uz pomoć naše internet prodavnice imate mogućnost da putem internet formulara ili faksa odnosno telefona poručite proizvode koji su tamo navedeni. Ukoliko ste dali podatke koji su traženi u postupku naručivanja i ako pošaljete tu narudžbu, obavezujemo se da ćemo dati ponudu; pri tome narudžba putem telefona, faksa kao i putem interneta imaju isto djelovanje. Narudžbom dajete obavezujuću izjavu da prihvatate ove Opšte uslove poslovanja i da želite nabaviti naručene proizvode. Prijem vaše narudžbe potvrdit ćemo potvrdom prijema; ova potvrda prijema ne predstavlja prihvatanje narudžbe. Ugovor se smatra prihvaćenim po prijemu proizvoda, a najkasnije po isteku roka za odustajanje od 14 dana. Naše Opšte uslove poslovanja, kao i potvrdu prijema možete i trebate da memorišete kod sebe i/ili odštampate. Mi ne memorišemo kompletne podatke iz ugovora.

 1. Pouka o odustajanju od ugovora

Svoju ugovornu izjavu možete da povučete u roku od 14 dana, ne navodeći razloge, u formi teksta (npr. faks, e-mail).

Molimo Vas da u okviru svoje izjave o odustajanju, dobrovoljno, navedete razlog odustajanja i ostale informacije koje su potrebne za brzu i efikasnu obradu. Da ne biste imali poteškoća sa vraćanjem pošiljke, mi ćemo preuzeti proizvode na Vašoj adresi i vratićemo iznos po računu. Vi, dakle, ne morate da šaljete proizvode u sjedište Uprave u Sarajevu.

 1. Zakonske posljedice odustajanja

U slučaju realizovanog odustajanja, vraćaju se usluge/davanja primljene sa obje strane, i eventualno stečena korist (npr. kamate). Ako primljenu uslugu/davanje ne možete da vratite u cijelosti ili djelimično ili samo u gorem stanju, morate za toliko da nam nadoknadite vrijednost. Ovo se ne odnosi na dostavljene predmete, ako je do pogoršanje stanja predmeta došlo isključivo zbog njihove provjere – koja bi Vam bila moguća kao kada robu kupujete u radnji. Što se ostalog tiče, obavezu naknade vrijednosti zbog pogoršanja nastalog na predmetu usljed njegovog adekvatnog korištenja možete da izbjegnete tako što predmet nećete koristiti kao da je Vaše vlasništvo i nećete uraditi ništa što će ugroziti njegovu vrijednost. Obaveza povrata uplate mora da se ispuni u roku od 30 dana. Za Vas rok počinje da teče sa slanjem Vaše izjave o odustajanju ili predmeta, a za nas sa prijemom istih. 

 1. 10.Zadržavanje prava vlasništva

Zadržavamo pravo vlasništva nad svim proizvodima koje smo isporučili, do ispunjenja svih naših potraživanja prema Vama ili prema onima koji su primili proizvod. Ovo važi i za potraživanja koja nastanu u budućnosti. Za korištenje našeg prava možemo tražiti trenutnu predaju proizvoda, bez ikakvog prava zadržaja, osim ako se ne radi o pravosnažno utvrđenim ili nespornim protivzahtjevima.

 1. 11.Obaveza informisanja

Prilikom narudžbe morate da date podatke o vašoj adresi i Vama lično. Ove podatke koji se traže u postupku naručivanja memorišemo za Vas. Obavezni ste da firmu AR Group d.o.o. bez odlaganja obavjestite o svakoj zloupotrebi Vaših podatak. Obje ugovorne strane mogu da otkažu svoj nalog u svako doba, ne navodeći razloge. U tom slučaju firma AR Group d.o.o. će obustaviti ili izbrisati Vaš nalog i sve memorisane podatke.

 1. 12.Primjenjeno pravo

Sve sporove kupac i prodavac će nastojati rješiti sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja. Sporove koji se ne mogu rješiti sporazumno nadležan je sud u Sarajevu. 

 1. 13.Naša adresa

AR Group d.o.o.
Tvornička 3
71210 Ilidža
Bosna i Hercegovina
Tel: 033/942-150
Fax: 033/942-151

ID broj: 4202725110002
PDV broj: 20272511000